COMPANY

PROFILE

ภายใต้พันธกิจองค์กร 

ด้วยการตระหนักถึงการก่อสร้าง...  ต้องสร้างอย่างมีคุณภาพสูง  อย่างปลอดภัย และเสร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด "TTC" ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1988 เป็นผู้รับเหมาทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานสถาปนิก, วิศวกร, ผู้รับเหมา, ผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างและงานโครงการต่างๆในประเทศไทย

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โทดะ คอร์ปอเรชั่น "โทดะ" ที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ไทยโทดะ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทแม่ (บริษัท โทดะ คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในจำนวนผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในโลก
“กลุ่มโทดะ” เปิดสาขาทำการ 12 เครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น และอีก 4 เครือข่ายในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, บราซิล, เวียดนามและไทย กลุ่มโทดะ มีประสบการณ์กว่า 130 ปีในการออกแบบ วางแผน  การจัดการและการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง …

achievement

การบริการ

และขอบเขต

เราให้บริการการออกแบบและจัดการ  และการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา และการให้คำปรึกษางานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  รวมถึงการให้คำปรึกษาและเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เราให้บริการการก่อสร้างและการบริหารโครงการระดับมืออาชีพแก่ลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี ความสำเร็จของไทยโทดะ  เกิดจากความเชื่อมั่นในพันธกิจขององค์กรที่ว่า  "ตระหนักถึงการก่อสร้าง ที่มีคุณภาพสูงสุด  ปลอดภัย และเสร็จตามกำหนดเวลา"  และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า..
 
อ่านเพิ่ม...
 

readmore

CONTACT

TODA

TODA SRI LANKA PROJECT OFFICE

View Map
 • 22, Byrde Place, Colombo 6, Sri Lanka 
 • junich.kimura@toda.co.jp 
 • +94-775927314 
 • +94-112552356 

THAI TODA CORPORATION LTD.

View Map
 • 199 Column Tower, 20th Fl., Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand 
 • info@thaitoda.co.th 
 • +66-2-261-6544 
 • +66-2-261 6545 
 • http://www.thaitoda.co.th 

YANGON BRANCH OFFICE

View Map
 • Room 304, 3rd Floor, Prime Hill Business Square , No.60 Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar 
 • +95-1-382663 

TODA CORPORATION

View Map

CONSTRUTORA TODA DO BRAZIL S.A.

View Map

TODA VIETNAM CO., LTD.

View Map

TODA AMERICA, INC.

View Map

JAKARTA REPRESENTATIVE OFFICE

View Map

WEST AFRICA

View Map
 • (CONTACT) GENERAL AFFAIRS DEVISION, INTERNATIONAL BRANCH, TODA CORPORATION 
 • +55-3-3535-1591 
Viewmore