Service and Scope

การออกแบบ

เราให้บริการด้านการออกแบบและวิศวกรรมซึ่งครอบคลุมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกล

การก่อสร้าง

ไทยโทดะ มีทรัพยากรและความรู้ในการดำเนินการก่อสร้าง เราดำเนินก่อสร้างมาแล้วในหลายสิบปีที่ผ่านมา..

เรายินดีให้บริการ ...

ด้วยผลงานที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย เสร็จตามกำหนดเวลา และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าการออกแบบ

ขอบเขตการออกแบบของเรารวมถึง :
  • สำรวจ ตรวบสอบ ศึกษา สภาพแวดล้อมหน่วยงานก่อสร้าง
  • สนับสนุนการดำเนินงาน การให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการช่วยแนะนำสถานที่ทำเลก่อสร้างให้แก่ลูกค้า
  • การวางผังอาคาร
  • แนวคิดการออกแบบ
  • การออกแบบรายละเอียด
  • การเตรียมความพร้อมในการออกแบบและเป็นตัวแทนดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง / การขออนุญาตใช้น้ำและไฟฟ้า แทนลูกค้า 

การก่อสร้าง
 

ไทยโทดะ มีทรัพยากรและความรู้ในการดำเนินการก่อสร้าง  เราดำเนินก่อสร้างมาแล้วในหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วประเทศไทย ทั้งงานโยธา งานก่อสร้างอาคาร งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า. เราดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราผลิตโครงการที่มีศักยภาพคุ้มค่าแก่การลงทุนและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

งานก่อสร้างอาคาร : อาทิ Industrial factory, Warehouse, Renovation / Redevelopment
งานระบบเครื่องกล : อาทิ Heat Ventilation & Air Conditioning system (HVAC), Sanitary system, Fire protection system, Kitchen equipment, LPG for Kitchen, LPG / NG for Production, Air Compressed system, Chiller / Cooling water system, Process exhaust ducting system, Process drain piping system, Clean room system
งานระบบไฟฟ้า :  อาทิ High Voltage incoming work, Sub-Station work, Low Voltage system work, Power supply to equipment, Lighting & Receptacle system, Fire alarm system, Public address system, Telephone system, LAN system, Access control system, CCTV system, MATV system, Lightning protection system

การมีหน่วยงานต่างประทศของโทดะคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานการทำงานในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำที่สำนักงานกรุงเทพฯ ณ ที่ทำการของไทยโทดะ ทำให้การทำงานทุกขั้นตอนในกระบวนการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น  เรามั่นใจว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ภายใต้งบประมาณที่กำหนด มีคุณภาพ ปลอดภัย คงทนถาวร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ผลความสำเร็จของเราที่มีมายาวนาน เป็นที่ปรากฎในโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า

นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมถึงการก่อสร้างประเภทอื่น ๆด้วย  เช่น อาคารสูง โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นต์ / โรงแรม, ตลอดจน อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

เรายินดีให้บริการ ...

ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เสร็จตามกำหนดเวลา และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

ทุกโครงการที่เราดำเนินการ  ไม่ว่าขนาดโครงการจะเล็กหรือใหญ่ เราให้ความสำคัญในการปกป้องผู้คนและสภาพแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการร่วมมือกับชุมชนและสังคม