ABOUT US

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

  ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในชุมชนที่ด้อยโอกาส ห่างไกลความเจริญ ในจังหวัดกาญจนาบุรี   เพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติ การส่งเสริมการศึกษาเด็กคือการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ

วันที่ 13 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมาเราชาวไทยโทดะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม หนึ่งในกิจกรรม CSR ของเรา ภายใต้โครงการชื่อ “ส่งความรัก ปันรอยยิ้ม แบ่งน้องอิ่มท้อง  ณ โรงเรียนบ้านหนองมงคล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแนวเขตชายแดนไทยและพม่า เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ   โดยการนี้ บริษัทและพนักงานได้มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน  อุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม กระเป๋า รองเท้า-ถุงเท้า ตำราเรียน ดิกชันนารี สมุด-ดินสอ ยางลบ ปากกา รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ ของเล่น ตุ๊กตา และอาหารแห้ง – อาหารสำเร็จรูป  นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์และรับประทานอาหารเที่ยงกับกับน้องๆ   และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน อีกด้วย  เราชาวไทยโทดะ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน  ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มา ณ โอกาสนี้
 
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น สาขาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ภายใต้ "โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชนโรงเรียนวัดศรีบุญยืน-วังทอง" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและตอบแทนสังคมและเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยในเยาวชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในจังหวัดลำพูนให้มีความสามัคคีกัน  และไทยโทดะสาขาลำพูนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อมอบความห่วงใยและสิ่งที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในเยาวชนรุ่นใหม่

 

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 บริษัทไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น สาขาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (สี่แยกบ้านป่าเป้า) จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ภายใต้ "โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565"  โดยการนี้ บริษัทและพนักงานได้สนับสนุนสิ่งของให้บริการประชาชน เช่น น้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการประชาชนป้อมตำรวจตำบลมะเขือแจ้ เราชาวไทยโทดะ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มา ณ โอกาสนี้