ABOUT US

ข้อมูลบริษัท

 
 • ชื่อบริษัท

  ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • สำนักงานใหญ่

  199 อาคารคอลัมน์ ชั้น 20  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

 • สำนักงานเชียงใหม่

  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน  เลขที่ 60/16-17 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

 • ธุรกิจหลัก

  1) การออกแบบและก่อสร้างและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรม
  2) ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลการทำงานด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโยธา

 • ก่อตั้งเมื่อ

  11 ตุลาคม 2531

 • ทุนจดทะเบียน

  20 ล้านบาท 

 • จำนวนพนักงาน

  144 คน   (ข้อมูล ณ มีนาคม 2566)  

คณะกรรมการบริษัท :

นายซูเนฮาระ   ทสึโตมุ       (รองประธานบริษัทโทดะ คอร์ปอเรชั่น)
นายโยชิโร่       ชิมะ            (ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างประเทศ, บริษัทโทดะ คอร์ปอเรชั่น)
นายซึโยชิ        นิชิมุระ        (กรรมการผู้จัดการ)
นายวันชัย        อัศวนฤดล   (รองกรรมการผู้จัดการ)