ABOUT US

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (TTC)


            บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ไทยโทดะ") เป็น บริษัทสาขาต่างประเทศของ บริษัท โทดะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11ตุลาคม 2531 ไทยโทดะได้สร้างตัวเองให้เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และคิดวางแผนเพื่ออนาคตข้างหน้า  ไทยโทดะให้บริการด้านการออกแบบ  ก่อสร้าง  รวมถึงการบริหารโครงการ ทำสัญญาทั่วไป สำหรับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน  อาคารสูง  คอนโดมิเนียม  อาคารที่อยู่อาศัยรวม (Serviced Apartment)   และโรงพยาบาล  ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจที่ได้ก่อตั้งบริษัทฯในทศวรรษที่ผ่านมา  ธุรกิจก่อสร้างของเราได้มีส่วนช่วยผลักดันการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยเป็นอย่างมาก ด้วยการตอบสนองความต้องการตลาดก่อสร้างอย่างกว้างขวาง

        เช่นเดียวกับสำนักงานตัวแทนสาขาอื่นๆของโทดะทั่วโลก  บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในนโยบายการปฏิบัติงานตามบริษัทแม่ โทดะที่ญี่ปุ่นทุกประการ   โดยไม่ละเลยหน้าที่ในการรังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านการ ก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ด้วยการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงสุด  เทคโนโลยีที่โดดเด่น  เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการการก่อสร้างใหม่ๆ และการบริการที่เหมาะกับความต้องการในอนาคต

        ไทยโทดะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 140 ปีและ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  ไทยโทดะได้นำการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแนวญี่ปุ่น  ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรวมถึงการควบคุมและการบริหารต้นทุนให้อยู่ในแถวหน้าด้านการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เราจะยังคงพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการเติบโตด้านการก่อสร้างในประเทศไทย  ด้วยการใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในบันทึกผลงานอันยอดเยี่ยม

        จวบจนปัจจุบัน ประสบการณ์  ความรู้และความเข้าใจที่ได้สั่งสมมาหลายปี  ช่วยให้เราวางรากฐานรองรับการเจริญเติบโตและการขยายงานก่อสร้างในศตวรรษข้างหน้า ซึ่งน่าตื่นเต้นและมีนวัตกรรมใหม่ๆกว่าที่เคยเป็นมา   ในฐานะที่เราเป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง  วิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ได้สร้างแรงผลักดันด้านก่อสร้าง  ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับยุคใหม่และคิด รวบรวมการสังเคราะห์ในสิ่งที่เราเชื่อว่าจำเป็นในการก่อสร้างที่ทันสมัย  ซึ่งเรากำลังใช้ประโยชน์ด้านเทคนิคและความรู้ในการพัฒนา (know-how) เพื่อส่งเสริมการวางแผนของเราและธุรกิจที่เรานำเสนอลูกค้า

        ปัจจุบัน ไทยโทดะ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 199 คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110  โทรศัพท์ 0 2261 6544 โทรสาร 0 2261 6545 อีเมล์: info@thaitoda.co.th