ABOUT US

กิจกรรม


     ในวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2023; TTC เรามีพิธีเซ็นสัญญาในช่วงเช้าระหว่าง "บริษัท ชู้ทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด" ที่สำนักงานใหญ่ของ ไทยโทดะ ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายจตุรงค์ อู่-จิน กรรมการผู้จัดการของบริษัท ชูทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายซึโยชิ นิชิมุระ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้คำปราศรัยและทำพิธีการเซ็นสัญญาร่วมกันอย่างราบรื่น

ในงานนี้รวมถึงบริษัท Archetype (ประเทศไทย) (ที่ปรึกษาลูกค้า) และบริษัท AKA (บริษัทรับเหมางานย่อยของบริษัทของเรา) เข้าร่วมด้วย

พิธีเซ็นสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ/ค่ะ