ABOUT US

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)


          วันที่ 22 ธันวาคม 2566; บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมทำกิจกรรม CSR “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงทะเล” ณ ทุ่งโปร่งทอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมผู้ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในกิจกรรมครั้งนี้พวกเราไทยโทดะได้มีโอกาสคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและท้องทะเล โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงานไทยโทดะ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูดำและปูม้าจำนวน 300 ตัว และปลาจำนวน 300 ตัว
          ทั้งนี้ทางบริษัทไทยโทดะต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนและทีมผู้บริหารที่ร่วมทำกิจกรรมที่ดีต่อสังคม รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานเจ้าหน้าที่ทุ่งโปร่งทองที่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกมาในที่นี้ด้วย
        วันที่ 28 มกราคม 2566; บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมร่วมกับวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ใน "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน" ณ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

โดยการนี้ บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานได้มอบเงินสดจำนวน 40,000 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร, น้ำมันพืช, อาหารแห้งต่างๆ แด่เด็กด้อยโอกาสประมาณ 720 คน ให้กับวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนความเป็นอยู่ของเด็กกำพร้าและเด็กยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 

พวกเราเราชาวไทยโทดะ ขอขอบคุณวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้

 

 
     วันที่ 9 ธันวาคม 2565; บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในโครงการสนับสนุน "กิจกรรมงานออกร้านงานกาชาด จังหวัดลำพูน" เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา โดยการนี้

บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานได้นำมอบสิ่งของสนับสนุนงานออกร้านกาชาด จังหวัดลำพูนช่วงฤดูหนาว ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการหารายได้สำหรับเป็นงบประมาณของสภากาชาดไทยด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และสังคมสงเคราะห์และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยจังหวัดลำพูน พวกเราชาวไทยโทดะ

ขอขอบคุณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูนที่ร่วมส่งมอบสิ่งดีๆต่อสังคมเสมอมา ณ โอกาสนี้
 

 
     เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 บริษัทไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (สี่แยกบ้านป่าเป้า) จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้ "โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565"  โดยการนี้ บริษัทและพนักงานได้สนับสนุนสิ่งของให้บริการประชาชน เช่น น้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการประชาชนป้อมตำรวจตำบลมะเขือแจ้ เราชาวไทยโทดะ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มา ณ โอกาสนี้ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในชุมชนที่ด้อยโอกาสห่างไกลความเจริญ ในจังหวัดกาญจนาบุรี   เพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติ การส่งเสริมการศึกษาเด็กคือการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ

     วันที่ 13 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมาเราชาวไทยโทดะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม หนึ่งในกิจกรรม CSR ของเราภายใต้โครงการชื่อ “ส่งความรัก ปันรอยยิ้ม แบ่งน้องอิ่มท้อง  ณ โรงเรียนบ้านหนองมงคล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแนวเขตชายแดนไทยและพม่า

เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ โดยการนี้ บริษัทและพนักงานได้มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน  อุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม กระเป๋า รองเท้า-ถุงเท้า ตำราเรียน ดิกชันนารี สมุด-ดินสอ ยางลบ ปากกา รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ ของเล่น ตุ๊กตา และอาหารแห้ง – อาหารสำเร็จรูป  นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์และรับประทานอาหารเที่ยงกับกับน้องๆ   และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน อีกด้วย เราชาวไทยโทดะ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมา ณ โอกาสนี้


 
     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น สาขาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ภายใต้ "โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชนโรงเรียนวัดศรีบุญยืน-วังทอง" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและตอบแทนสังคมและเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยในเยาวชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในจังหวัดลำพูนให้มีความสามัคคีกัน  และไทยโทดะสาขาลำพูนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เพื่อมอบความห่วงใยและสิ่งที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในเยาวชนรุ่นใหม่